Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klávesové zkratky

Klávesové zkratky systému Windows

Souhrn

Tento článek obsahuje seznam klávesových zkratek, které je možné používat v systému Windows.

Kombinace kláves systému Windows

F1: Nápověda
CTRL+ESC: Otevře nabídku Start .
ALT+TABULÁTOR: Přepne mezi programy.
ALT+F4: Ukončí program.
SHIFT+DELETE: Trvale odstraní položku.

Kombinace kláves programů pro systém Windows

CTRL+C: Kopírovat
CTRL+X: Vyjmout
CTRL+V: Vložit
CTRL+Z: Zpět
CTRL+B: Tučné písmo
CTRL+U: Podtržené písmo
CTRL+I: Kurzíva

Kombinace klepnutí na tlačítko myši a stisknutí klávesy pro objekty prostředí

SHIFT+klepnutí na pravé tlačítko myši: Zobrazí místní nabídku obsahující alternativní příkazy.
SHIFT+poklepání: Spustí další výchozí příkaz (druhá položka nabídky).
ALT+poklepání: Zobrazí vlastnosti.
SHIFT+DELETE: Okamžitě odstraní položku bez přesunutí do Koše.

Obecné klávesové příkazy

F1: Spustí nápovědu systému Windows.
F10: Aktivuje možnosti panelu nabídek.
SHIFT+F10 Otevře místní nabídku vybraného objektu (stejné jako klepnutí na objekt pravým tlačítkem myši).
CTRL+ESC: Otevře nabídku Start (pomocí šipkových kláves je poté možné vybrat položku).
CTRL+ESC nebo ESC: Vybere tlačítko Start (stisknutím klávesy Tabulátor je poté možné vybrat panel úloh, kombinací SHIFT+F10 je možné otevřít kontextovou místní nabídku).
ALT+ŠIPKA DOLŮ: Otevře rozevírací seznam.
ALT+TABULÁTOR: Přepne do jiného spuštěného programu (podržením klávesy ALT a stisknutím klávesy TABULÁTOR je možné zobrazit okno pro přepínání úloh).
SHIFT: Stisknutím a podržením klávesy SHIFT při vkládání disku CD-ROM do jednotky je možné vynechat automatické spuštění obsahu disku.
ALT+SPACE: Zobrazí systémovou nabídku aktivního okna (v systémové nabídce je možné obnovit, přesunout, změnit velikost, minimalizovat, maximalizovat a zavřít dané okno).
ALT+- (ALT+pomlčka): Zobrazí systémovou nabídku podřízeného okna aplikace podporující rozhraní MDI (Multiple Document Interface, Rozhraní podporující otevření více dokumentů v jedné aplikaci). V otevřené systémové nabídce je možné obnovit, přesunout, změnit velikost, minimalizovat, maximalizovat a zavřít dané podřízené okno.
CTRL+TABULÁTOR: Přepne do dalšího podřízeného okna aplikace podporující rozhraní MDI.
ALT+ podtržené písmeno v nabídce : Otevře nabídku.
ALT+F4: Zavře aktuální okno.
CTRL+F4: Zavře aktuální okno aplikace podporující rozhraní MDI.
ALT+F6: Přepíná mezi okny v rámci jednoho programu (například při otevření okna Najít v programu Poznámkový blok přepne kombinace ALT+F6 mezi dialogem Najít a hlavním oknem programu Poznámkový blok).

Klávesové zkratky objektů rozhraní a obecné klávesové zkratky programu Průzkumník Windows

Pro vybraný objekt:
F2: Přejmenovat objekt
F3: Najít všechny soubory
CTRL+X: Vyjmout
CTRL+C: Kopírovat
CTRL+V: Vložit
SHIFT+DELETE: Okamžitě odstraní vybranou položku bez přesunutí do Koše.
ALT+ENTER: Zobrazí vlastnosti vybrané položky.

Zkopírování souboru

Stiskněte a pozdržte klávesu CTRL a přetáhněte požadovaný soubor do jiné složky.

Vytvoření zástupce

Stiskněte a pozdržte kombinaci kláves CTRL+SHIFT a přetáhněte požadovaný soubor na plochu nebo do požadované složky.

Klávesové zkratky pro obecné operace se složkami

F4: Otevře seznam Přejít do jiné složky a přesune na požadovanou položku v seznamu (pokud je v programu Průzkumník Windows aktivní panel nástrojů).
F5: Aktualizuje aktuální okno.
F6: Přesune se mezi podokny programu Průzkumník Windows.
CTRL+G: Otevře dialog Přejít do složky (pouze v programu Průzkumník Windows systému Windows 95).
CTRL+Z: Vrátí zpět poslední příkaz.
CTRL+A: Vybere všechny položky v aktuálním okně.
BACKSPACE: Přepne do nadřazené složky.
SHIFT+klepnutí+tlačítko Zavřít : V případě složky zavře aktuální složku a všechny nadřazené složky.

Operace ve stromové struktuře v programu Průzkumník Windows

* na numerické klávesnici: Rozbalí všechny složky pod aktuálně vybranou složkou.
+ na numerické klávesnici: Rozbalí aktuálně vybranou složku.
- na numerické klávesnici: Sbalí aktuálně vybranou složku.
ŠIPKA DOPRAVA: Rozbalí aktuálně vybranou složku, pokud ještě není rozbalená. Jinak přejde na první podřízenou položku.
ŠIPKA DOLEVA: Sbalí aktuálně vybranou složku, pokud je rozbalená. Jinak přejde na nadřazenou položku.

Operace s vlastnostmi

CTRL+TABULÁTOR/CTRL+SHIFT+TABULÁTOR: Přechází mezi kartami vlastností.

Zástupci funkcí usnadnění

Pětinásobné stisknutí klávesy SHIFT: Zapne či vypne funkci Jedním prstem.
Stisknutí a podržení pravé klávesy SHIFT na osm sekund: Zapne či vypne funkci Filtrování kláves.
Stisknutí a podržení pravé klávesy NUM LOCK na osm sekund: Zapne či vypne funkci Ozvučení kláves.
LEVÝ ALT+LEVÝ SHIFT+NUM LOCK: Zapne či vypne funkci Myš klávesnicí.
LEVÝ ALT+LEVÝ SHIFT+PRINT SCREEN: Zapne či vypne vysoký kontrast.